ETARGET

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují údaje o podnikatelích. Tyto údaje stanovuje stát. Obchodní rejstřík vede příslušný rejstříkový soud, a to krajský soud.

Zapisované subjekty v obchodním rejstříku se skládají z: podnikající zahraniční osoby, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby (podnikatelé, kteří o zápis požádají), ostatní osoby (zápis stanoví právní předpis).

Zapisované skutečnosti v obchodním rejstříku se skládají z: firmy, sídla nebo bydliště, činnosti podnikání, IČO, rodného čísla, data narození, jméno a bydliště prokuristy a z dalších skutečností stanovených právním předpisem.

Obchodní rejstřík také obsahuje sbírku listin, skládající se z důležitých listin jednotlivých subjektů.